MRKT is een onafhankelijk stedelijk adviesbureau dat het functioneren van gebieden optimaliseert. Of het nu om haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van cultureel erfgoed, exploitatieadvies van retailconcepten of de professionalisering van warenmarkten gaat,
MRKT verbetert de stad en haar gebieden.

Creatief, innovatief en met een kritische blik analyseert en onderzoekt MRKT het project of gebied in samenhang met haar omgeving.
MRKT begeleidt het proces van vernieuwing en zorgt voor inpassing in de bestaande detailhandelstructuur.

MRKT werkt voor gemeenten, beleggers, projectontwikkelaars, belangenverenigingen en ondernemers.
Kenmerkend voor haar werkwijze is dat MRKT partijen verbindt en altijd denkt vanuit de wensen en behoeften van de consument.

Ellen van Vugt

“What makes my heart sing?”

Een inspirerend stedelijk landschap, waar de gebruiker optimaal wordt bediend!

Dat is waarom Ellen van Vugt begin 2014 MRKT is begonnen. Met een ruime ervaring in vastgoed en stedelijke ontwikkeling en een grote voorliefde voor retail en markten spreekt zij de taal van de ondernemer uitstekend en weet tegelijkertijd het belang van eigenaren en andere stakeholders te waarborgen.

Na het behalen van haar bachelor Vastgoed en Makelaardij heeft zij zich gespecialiseerd op het gebied van beleid, consumentengedrag en vrijetijdsbestedingen aan de Universiteit van Tilburg. Ellen was o.a. projectleider bij VGSA Urban Development, een adviesbureau op het gebied van binnenstedelijke (her)ontwikkelingsprojecten. Zij werkte aan de Markthal in Rotterdam, Nieuw Hoog Catharijne in Utrecht en de Haagse Markt in Den Haag.

Als lid van de Taskforce Consumentbeleving van de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW), onderzocht zij het belang en impact van branding op gebieden. Ellen is parttime verbonden aan de Hogeschool van Rotterdam als docent ‘Projectontwikkeling Vastgoed’.

Ellen van Vugt