Verbeterplannen wijkmarkten Den Haag

12 augustus 2015 / Nieuws
Verbeterplannen wijkmarkten Den Haag-1

Vanuit de samenwerking van MRKT met Bridge Vastgoed wordt gewerkt aan verbeterplannen voor de wijkmarkten Ypenburg, Leyweg, Stevinstraat en Loosduinen in Den Haag.

Doel is om per markt te bekijken of en hoe deze zowel qua aanbod en uitstraling als qua opstelling en inrichting, meer aan kunnen sluiten bij de wensen van de consument en de omliggende winkelgebieden.
In opdracht van de gemeente worden er workshops georganiseerd waarin behalve de afdelingen Economische Zaken en Markten van de gemeente ook de marktkooplieden, de winkeliers en andere betrokkenen met elkaar werken aan een gezamenlijk toekomstbeeld.