Verkenning nieuwe markt Scheveningen Haven

22 november 2018 / Nieuws

In opdracht van de gemeente Den Haag voert MRKT een verkenning uit naar een nieuwe (vis)markt in Scheveningen Haven. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om haven-gerelateerde activiteiten in de Scheveningse haven te stimuleren. Een wekelijkse (vis)markt kan hieraan bijdragen. Het is de wens dat de markt wordt gerealiseerd in samenwerking met de ondernemers ter plaatse. 


Een toeristische markt voor de Keizerstraat Scheveningen?

9 oktober 2015 / Nieuws
Een toeristische markt voor de Keizerstraat Scheveningen?-1

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt MRKT de mogelijkheden voor een permanente toeristische markt op de Keizerstraat Scheveningen.