Er is nog markt voor de markten

26 oktober 2021 / Nieuws
Er is nog markt voor de markten-1

Kennissessie 25 november 2021

Juist het winkelgebied kan profiteren van een goede markt. Op 25 november 2021 organiseren MRKT en Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) een kennissessie over de meerwaarde van markten en vertellen we je alles over een aantrekkelijke markt en hoe je succesvol kunt samenwerken met het winkelgebied.

De kennisbijeenkomst is inclusief rondleiding over de markt en lunch op een locatie met uitzicht over hartje Delft!

Meld je aan via:
https://lnkd.in/e-Pf82-3 #


Marktvisie Den Haag

21 maart 2019 / Nieuws

Markten in een stad hebben een grote toegevoegde waarde. Voor de bewoners, voor de consument, voor de (startende) ondernemer, voor de producent en voor de gemeente. Den Haag kent diverse markten, allen met een eigen identiteit en karakter. In opdracht van de gemeente Den Haag maakt MRKT inzichtelijk wat de toegevoegde waarde van de markten in de stad is.

Naast het inzichtelijk maken van het belang en de meerwaarde van markten is er behoefte aan een beleidskader op basis waarvan afwegingen kunnen worden gemaakt en onderbouwd. Dit kunnen afwegingen zijn ten aanzien van nieuwe markten, het aanpassen van bestaande markten, de positionering ten opzichte van elkaar, welke locaties wel en juist niet in aanmerking komen en wat de gewenste (juridische) vorm van markten zou moeten zijn. Een complete Marktvisie voor Den Haag dus!


MRKT op tv, meer foodkramen op de markt

29 mei 2018 / Nieuws
MRKT op tv, meer foodkramen op de markt-1

De warenmarkt zal moeten innoveren om de (gewenste) consument te behouden! Dat betekent een passend aanbod voor de doelgroep, op dagen en tijden dat de consument kan en wil komen. Veel markten hebben het moeilijk. Steeds minder kramen maar, wel steeds meer foodkramen. Hoe kan dat? Kijk hier het interview terug dat ik gaf op AT5.


Het gat in de markt is nog niet gevonden

21 maart 2018 / Nieuws
Het gat in de markt is nog niet gevonden-1

In tien jaar halveerde het aantal ondernemers op de markt. Kramen moeten bieden wat de supermarkt of webwinkel niet heeft: aandacht en gezelligheid. Lees hier het artikel dat 14 maart 2018 stond in NRC met een bijdrage van MRKT.


Visie op de Amsterdamse markten

6 februari 2018 / Nieuws

Informatieavonden Marktvisie Amsterdam

6 januari 2018 / Nieuws
Informatieavonden Marktvisie Amsterdam-1

In opdracht van de gemeente Amsterdam organiseerde MRKT een viertal informatieavonden over de Marktvisie 2018-2026.

Het functioneren van de markt staat de laatste jaren onder druk. Veranderd consumentengedrag en felle concurrentie van supermarkten zorgen voor leegstand op de markt. In de Marktvisie 2018-2026 heeft de gemeente een aantal oplossingsrichtingen beschreven om de markten weer vol en aantrekkelijk te maken, voor bezoekers én ondernemers.


Een markt op de Buitenplaats Ockenburgh?

6 december 2017 / Nieuws
Een markt op de Buitenplaats Ockenburgh?-1

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht MRKT de haalbaarheid van een wekelijkse markt op de Buitenplaats Ockenburgh in Loosduinen Den Haag. De markt heeft tot doelstelling de buurt te verbinden en zoveel mogelijk biologische, duurzame en ambachtelijke producten te verkopen.

 


Drie nieuwe markten in Den Haag tbv de wijkaanpak?

15 juni 2017 / Nieuws
Drie nieuwe markten in Den Haag tbv de wijkaanpak?-1

In het kader van het verbeteren van de cohesie in de wijken zijn er bij de gemeente Den Haag voorstellen gedaan voor een drietal nieuwe markten, te weten: een markt op de Dunne Bierkade, het Slachthuisplein en in het Transvaalpark.

De (locaties van de) initiatieven voor de drie nieuwe markten passen in principe niet in het beleid van de nota Markten Straathandel en Kiosken vooral omdat ze niet in of bij een winkelgebied zijn. De gemeente heeft daarom MRKT gevraagd deze initiatieven op economische haalbaarheid te toetsen. Hierbij is het van belang geweest te bekijken hoe de drie initiatieven passen binnen de huidige marktstructuur van de stad Den Haag en of er behoefte is aan deze markten (een markteconomische verkenning).


Kennisbijeenkomst winkelgebieden

26 mei 2017 / Nieuws
Kennisbijeenkomst winkelgebieden-1

MRKT onderzocht het ‘schoon’ op warenmarkten, met in het bijzonder aandacht voor de verschillende partijen en kernproblemen en presenteerde de uitkomsten op de kennisbijeenkomst winkelgebieden van Nederland Schoon. Als ondernemers beseffen dat een schone markt aantrekkelijker is voor de consument en zorgt voor minder (schoonmaak)kosten, vergroot dit hun verantwoordelijkheidsgevoel. Bewustwording is hierbij van groot belang. Hierin liggen de uitdagingen en oplossingsrichtingen. Hoe schoner de markt, hoe veiliger men zich voelt en hoe langer men blijft.