Verkenning nieuwe markt Scheveningen Haven

22 november 2018 / Nieuws / Geen reacties /

In opdracht van de gemeente Den Haag voert MRKT een verkenning uit naar een nieuwe (vis)markt in Scheveningen Haven. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om haven-gerelateerde activiteiten in de Scheveningse haven te stimuleren. Een wekelijkse (vis)markt kan hieraan bijdragen. Het is de wens dat de markt wordt gerealiseerd in samenwerking met de ondernemers ter plaatse. 


Een markt op de Buitenplaats Ockenburgh?

6 december 2017 / Nieuws / Geen reacties /
Een markt op de Buitenplaats Ockenburgh?-1

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzocht MRKT de haalbaarheid van een wekelijkse markt op de Buitenplaats Ockenburgh in Loosduinen Den Haag. De markt heeft tot doelstelling de buurt te verbinden en zoveel mogelijk biologische, duurzame en ambachtelijke producten te verkopen.

 


Drie nieuwe markten in Den Haag tbv de wijkaanpak?

15 juni 2017 / Nieuws / Geen reacties /
Drie nieuwe markten in Den Haag tbv de wijkaanpak?-1

In het kader van het verbeteren van de cohesie in de wijken zijn er bij de gemeente Den Haag voorstellen gedaan voor een drietal nieuwe markten, te weten: een markt op de Dunne Bierkade, het Slachthuisplein en in het Transvaalpark.

De (locaties van de) initiatieven voor de drie nieuwe markten passen in principe niet in het beleid van de nota Markten Straathandel en Kiosken vooral omdat ze niet in of bij een winkelgebied zijn. De gemeente heeft daarom MRKT gevraagd deze initiatieven op economische haalbaarheid te toetsen. Hierbij is het van belang geweest te bekijken hoe de drie initiatieven passen binnen de huidige marktstructuur van de stad Den Haag en of er behoefte is aan deze markten (een markteconomische verkenning).


Een toeristische markt voor de Keizerstraat Scheveningen?

9 oktober 2015 / Nieuws / Geen reacties /
Een toeristische markt voor de Keizerstraat Scheveningen?-1

In opdracht van de gemeente Den Haag onderzoekt MRKT de mogelijkheden voor een permanente toeristische markt op de Keizerstraat Scheveningen.