Turfmarktroute Den Haag-0
Turfmarktroute Den Haag-1

Turfmarktroute Den Haag

In opdracht van de Rijksgebouwendienst een advies uitgebracht  inzake de huidige detaillisten/winkels in de plint van Rijnstraat 8, het voormalig VROM-gebouw. Wat is de optimale branchering na herontwikkeling en in breder perspectief voor de Turfmarktroute. Hoe om te gaan met lopende huurcontracten gedurende de vernieuwing?
Een visie dus op de kwaliteit en branchering van de (retail)mogelijkheden voor de eindsituatie.