Haagse Markt Den Haag-0
Haagse Markt Den Haag-1

Haagse Markt Den Haag

In opdracht van de gemeente en in samenwerking met de marktkooplieden is een Programma van Eisen (PvE) opgesteld voor de vernieuwing van de markt. In vervolg hierop is een voorstel uitgewerkt voor de branchering en een economische toekomstvisie gemaakt.

Een belangrijk streven bij de totstandkoming van het PvE was het verkrijgen van draagvlak bij zowel de gemeente als de marktondernemers. Hiertoe is een methode ontwikkeld waarin in workshops gewerkt is aan de inhoud en totstandkoming van het PvE.
Bij aanvang van de opdracht is voor een goed inzicht in het functioneren ook een aantal dagen meegewerkt op de markt.