MRKT is een onafhankelijk stedelijk adviesbureau dat helpt het functioneren van gebieden te optimaliseren. Of het nu om haalbaarheidsonderzoek voor herbestemming van cultureel erfgoed, exploitatie- en haalbaarheidsadvies van retailconcepten of de professionalisering van de warenmarkt gaat, MRKT helpt de stad en haar gebieden te verbeteren.

MRKT professionaliseert de huidige warenmarkt, doet (haalbaarheids)onderzoek naar nieuwe initiatieven, begeleidt het proces bij vernieuwing en draagt zorg voor inpassing in de bestaande (detailhandels)structuur. Creatief, innovatief & met een kritische blik analyseert en onderzoekt MRKT het project of gebied en haar omgeving.

MRKT werkt voor gemeenten, beleggers, projectontwikkelaars, belangenverenigingen en ondernemers. Kenmerkend voor de werkwijze van MRKT is dat er wordt samengewerkt met zowel de gemeente als de betrokken ondernemers en dat er bij zoeken naar verbeteringen altijd wordt gedacht vanuit de wensen en behoeften van de consument.