diensten mrkt advies

MRKT helpt stedelijke gebieden optimaal te functioneren en is specialist op het gebied van retail en markten. MRKT heeft kennis van de vastgoedmarkt, economisch functioneren, juridische context en kent de laatste trends en ontwikkelingen.

De werkwijze kenmerkt zich door een altijd doelgerichte, integrale en analytische aanpak.

 

Diensten

 

Analyse

Elke ontwikkeling start met een haalbaarheidsfase. MRKT analyseert het functioneren van een project, het winkelgebied of de warenmarkt en bekijkt de mogelijkheden op zowel ruimtelijk, financieel als maatschappelijk vlak. Hoe functioneert het project/gebied nu en wat zijn de kansen en verbeterpunten? Altijd vanuit het perspectief van de (toekomstige) eindgebruiker!

Advies

MRKT adviseert over conceptontwikkeling, thematische invulling van gebouwen en branchering van winkelgebieden. MRKT onderzoekt de haalbaarheid van (her)ontwikkelingsmogelijkheden. Dit doet zij op basis van kennis, recente trends en ontwikkelingen en ter onderbouwing met kengetallen/benchmarking/DPO.

Daarnaast ontwikkelt MRKT visies voor warenmarkten. Dit doet zij samen met de marktkooplieden, gemeente en eventuele andere betrokkenen. Er wordt in kaart gebracht wat de problemen en wensen zijn en hoe het gewenste eindbeeld kan worden bereikt. Dit wordt verwoord in een zogenaamd Programma van Eisen (PvE). Voor het optimaliseren van warenmarkten werkt MRKT samen met Bridge Vastgoed.

Opdrachtgevers vragen MRKT ook als klankbord te fungeren. Om een eigen ontwikkeling te toetsen, voor een second opinion over bestaand materiaal of voor de verbetering van een bestaand concept.

Proces

MRKT voert de procesbegeleiding bij implementatie van vernieuwingen. Denk hierbij aan het verzelfstandigen van warenmarkten, het implementeren van nieuwe branchering en/of invoeren van nieuwe wet- en regelgeving.