Presentatie randvoorwaarden Vredenburgmarkt Utrecht

8 december 2015 / Nieuws
Presentatie randvoorwaarden Vredenburgmarkt Utrecht-1

Volle zaal bij raadsinformatieavond Utrecht. MRKT presenteert het Programma van Eisen voor de Vredenburgmarkt Utrecht. Ideeënuitwisseling overige markten Utrecht.