Lid van de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland

27 mei 2015 / Nieuws
Lid van de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland-1

Ellen van Vugt van MRKT is door Gedeputeerde Staten benoemd als lid van de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland hecht groot belang aan krachtige en levendige stads- en dorpskernen. Een goed functionerende detailhandel draagt daaraan bij. De commissie gaat zich vanaf 1 juli 2015 buigen over bestemmingsplannen waarin nieuwe detailhandelsontwikkelingen zijn opgenomen met een omvang van meer dan 2000 m2 bruto vloeroppervlak binnen de centra en 1000 m2 bruto vloeroppervlak buiten de centra.